طریقت کسنزانی و شریعت

اصطلاح طریقت در قرآن کریم

اگر بخواهیم مفهوم طریقت را در قرآن کریم از نظر ماهیت واقعی و عناصر تشکیل‌دهنده آن جستجو کنیم و نه از نظر لفظی که بعداً با آن شهرت یافته است، در میابیم که؛ تعداد زیادی از آیات قرآن کریم گویای آن است و ارکان آن را توضیح می‌دهد و جوانب آن را بیان می‌کند و ظرافت‌های آن را نشان می‌دهد،

بیشتر

اصطلاح طریقت در شریعت اسلامی

مقدمه: با سپاس و ستایش خداوند، و سلام و درود کامل و تمام بر حبیب و برگزیده‌‌ی او در شخصیت و وحی و رسالت و حکمت و سلام و دورد بر یاران و اصحاب وی باد. در این مرحله از تاریخ معاصر اسلام که می‌توان آن را مرحله‌ای حساس از حیات امت اسلامی دانست، خود را موظف می‌دانیم تا ویژگی‌های

بیشتر

طریقت و شریعت

طریقت از علوم عملی به حساب می‌آید؛ چرا که این علم با مجاهدت و ریاضت و احوال و مقامات در ارتباط است و به مفاهیم فقهی از جمله مسائل حلال و حرام، روح جدیدی می‌بخشد و مفاهیم فقهی را با یک عاطفه‌ی دینی که بر پایه‌ی اعمال قلبها و مقامات و احوال است عرضه می‌کند. و اعمال قلبها، در تصدیق،

بیشتر

طریقت و قدرت روحی و معنوی

از کثیر ابن قیس نقل شده است که: نزد ابو درداء در مسجد دمشق نشسته بودم، مردی آمد و گفت: ای ابا درداء من از مدینه‌ی رسول خدا آمده‌ام تا برایم حدیث بگویی زیرا شنیده‌ام که تو از پیامبر (صلی الله علیه) حدیث می گویی. ابودرداء گفت : آیا برای تجارت نیامده‌ای؟ مرد پاسخ داد: نه. ابودرداء پرسید: آیا کار

بیشتر

شریعت در اصطلاح کسنزان

شریعت: طریقت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم است. شریعت: اوامر و نواهی است و یا قوانین و نظاماتی است که بر حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلم) نازل شده است. رابطه میان شریعت و طریقت: شریعت سخنان پیامبر و طریقت افعال ایشان است. شریعت پایه و طریقت هسته است. شریعت، پوسته‌ی طریقت و طریقت، هسته شریعت است؛ پس شریعت

بیشتر