جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تکیه‌ (خانقاه)های کسنزان برای همه‌ی ادیان، طوایف، اقوام و عقاید است

محمود المندیل رئیس اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های اقلیت و حقوق بشر با سرپرستی هیئتی از مذاهب و اقلیتها، از تکیه‌ی اصلی طریقت والای قادریه کسنزانی در سلیمانیه دیدار کرد، این هیئت شامل مسیحیها، یهودیها، مسلمانان، شبک‌ها، صابئین، بهائی‌ها ، یارسانها و زرتشتی‌ها و دیگر اقلیت‌های موجود در عراق بود و آنان زیارت خود را با قرائت صلواتی جهت رحمت بر روح پاک شیخ محمد عبدالکریم کسنزان حسینی مرید و راهنمای راحل طریقت والای قادریه کسنزانی در جهان، آغاز نمودند.

در حاشیه‌ی این دیدار، محمد نهرو کسنزان حسینی، رئیس طریقت والای قادریه کسنزان در جهان از این هیئت استقبال نمود و به میهمانان تاکید کرد؛ تکیه‌های طریقت، منزل و جایگاه همه‌ی ادیان و طوایف و قومها و اقلیت‌ها هستند، و وی افزود شیوه‌ی طریقت همان چیزی است که جدِ وی مصطفی صلی الله علیه، آن را به ارمغان آورده است همان‌گونه که در مدینه‌ی منوره به اتحاد عمومی و گذشت و تسامح و محبت فرا‌می‌خواندند.

از سوی دیگر، حاضران با تشکر از استقبال گرم و میهمان‌نوازی تاکید کردند که طریقت کسنزان نه تنها در بین عراقی‌ها به نماد صلح و همزیستی بین همه‌ی عوامل تبدیل شده است، بلکه برای بازدید‌کنندگان سراسر جهان به عنوان یک مقصد بدل گشته است.

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً