علم

علم و طریقت و جایگاه و اهمیت آن در اسلام

جایگاه علم و اهمیت آن در اسلام اساس و ستون و تقویت کننده ساختار آن می باشد و به دلیل اهمیت و فواید آن خداوند سبحان در شروع وحی به علم آموزی امر کرد و اولین آیه ای که جبرییل نازل کرد ( اقرا باسم ربک الذی خلق) بود و همچنین : قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ

بیشتر