نامشخص

ایمان در مقامات کسنزان

استاد دکتر شیخ نهرو شیخ محمد عبدالکریم کسنزان حسینی هنگامی که در کتاب ( الطریقه العلیه القادریه الکسنزانیه) تأمل می کنی، در می یابی که یک باب با نام ( مقامات الطریقه) اختصاص داده شده است، این مقامات چیست؟ اهمیت آن در زندگی معنوی مرید چیست؟آیا دارای تعداد مشخصی در طریقت می باشد؟همچنین آیا ترتیب ویژه ای دارد تا مرید

بیشتر

حقیقت اختلاف

ابن عجیبه در تفسیر( البحر المدید) خود ذکرکرده است که حق تبارک و تعالی می فرماید: مردم تنها  یک امت واحده  بودند که بر اساس فطرت اصلی( فطرت توحیدی) یکتاپرست بودند و حق را قبول داشتند و آن در زمان حضرت آدم بود تا اینکه قابیل، برادرش هابیل را کشت یا بعد طوفان نوح تا زمان اختلاف شان یا ارواحی که

بیشتر