مرکز بین المللی تصوف

تعادل

استاد دکتر شیخ نهرو شیخ محمد کسنزان حسینی بنیان گذار مرکز بین اللملی تصوف و مطالعات معنوی: انسان حقیقی باید ولی امر اولیای خداوند متعال باشد که این از برترین اهدافی است که رسالت اسلامی به سوی این هدف فرا می خواند و چه بسا بدون شک برترین هدف در دین است و این سخن که انسان ولی امر خداوند

بیشتر