جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خلوت در طریقت کسنزانی

خلوت در طریقت کسنزانی

مرید برای مواظبت به ذکر الله تعالی و مجالست حق جل شانه و مناجات با او خلوت می گزیند. آنگونه که در حدیت قدسی آمده است: ( من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند).

مرید باید برای خلوت از شیخ اجازه بگیرد چرا که بدون دستور شیخ و همراهی و مراقبت شیخ برای مرید خطری جدی وجود دارد، چون شیطانفعالیت بسیار برغلبه او آغاز می کند و او را از پایان کار فریفته می گرداند که در این هنگام مریدی که شیخی نداشته باشد تا او را از گمراهی، راهنمایی و از حیرت، آگاهی و از غفلت او را یادآوری داده به راه راست هدایت کند. از افتادن در دامهای شیطان در امان نیست .

غذا: طعام سالک به چهار مرحله ده روزه تقسیم می شود.

دهه اول مرید هر روز یک قرص نان با کمی میوه و سبزی و چای می خورد.

دهه دوم، مر ید هر روز نصف نان با کمی میوه و سبزی و چای می خورد.

دهه سوم. مرید هر روز ربع قرص نان با اندکی میوه و سبزی و چای می خورد.

دهه چهارم، هفت روز اول سه دانه خرما بدون نان می خورد و در سه روز پایانی به آب و چای تنها اکتفا می کند.

عبادات

اذکار:علاوه بر ذکرهای روزانه ای که مرید بدان مکلف است ذکر صبحگاهی و عصر و عشاء مر ید ذکرهای دائمی دارد که هر روز صدهزار بار هر ورد را تکرار می کند و اکر ذکری را قبل از پایان خلوت به اتمام برساند ذکر را دوباره از آغاز شروع می کند.

نماز: مرید علاوه بر نمازهای پنجگانه که بر وی واجب است باید نمازهای زیر را انجام دهد.

نماز وضو: دو رکعت پس از هر وضو و قبل ار خشک شدن آب روی اعضا می باشد. دو رکعت قبل از نماز صبح.

نماز ضحی که وقت آن بعد از بالا آمدن خورشید به اندازه یک نیزه و کمترین مقدار آن چهار رکعت است، چهاررکعت قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعد از آن، چهار رکعت بعد از نماز عصر، دو رکعت بعد از نماز مغرب. مابین نماز مغرب و عشاء، دو رکعت قبل و دو رکعت بعد از نماز عشاء.

توجه: بعد از نماز مغرب مرید ایستاده و ذکر ( یا خبیر ) را هر روز ایستاده صد بار تکرار می کند. سپس نشسته مشغول اذکار می شود. بر مرید واجب است که هر روز صد گام بردارد و این ذکر را صدبار بگو ید (صلی الله سبحانه و تعالی علیک و سلم یا رسول الله )..

جلوس: مرید در خلوت همانند نشستن در نماز می نشیند و چون خسته شود اجازه دارد که تنها برای استراحت چهار زانو بنشیند و در حالیکه چشمهایش را بسته است رو به قبله ذکرهایش را تکرار نماید و نباید که هیچ فکر دنیوی به ذهن او خطور کند.

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً