پدر حقیقی

پدر حقیقی

ما معتقدیم که پدر حقیقی همان شیخ مربی است زیرا روحاً و لحظه لحظه در کنار مرید حاضر است و خواه فاصله مکانی و زمانی اش با مرید دور و یا نزدیک باشد در هر وقت و شرایطی یاری اش می کند زیرا او از طریق حقیقت ابدی با مرید ارتباط دارد.این خصوصیات در مقابل پدر جسمانی است که از لحاظ زندگی نابود شدنی دنیایی با فرزند خود ارتباط دارد. از این رو حق شیخ بیش از پدر جسمانی است زیرا پدر جسمانی عامل ایجاد صورت انسان است ولی شیخ ( پدرحقیقی ) وسیله رسیدن به کمال ایمان است.

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً