جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پدر حقیقی

پدر حقیقی

ما معتقدیم كه پدر حقیقی همان شیخ مربی است زیرا روحاً و لحظه لحظه در كنار مرید حاضر است و خواه فاصله مكانی و زمانی اش با مرید دور و یا نزدیك باشد در هر وقت و شرایطی یاری اش می كند زیرا او از طریق حقیقت ابدی با مرید ارتباط دارد.این خصوصیات در مقابل پدر جسمانی است كه از لحاظ زندگی نابود شدنی دنیایی با فرزند خود ارتباط دارد. از این رو حق شیخ بیش از پدر جسمانی است زیرا پدر جسمانی عامل ایجاد صورت انسان است ولی شیخ ( پدرحقیقی ) وسیله رسیدن به كمال ایمان است.

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً