نماز تراویح در طریقت کسنزانی

نماز تراویح در طریقت کسنزانی ۲۰ رکعت است که در شب های رمضان به جماعت خواندهمی شود. در انتهای رکعت دوم و دوازدهم سه بار می گوئی : (استغفراالله، سبحان االله، والحمد الله ولااله الا االله، واالله اکبر، ولا حول و لا قوه الا باالله العلی العظیم) در انتهای رکعت چهارم و چهاردهم می گوئی : ( سبحان القائم الدائم، سبحان الدائم القائم، سبحان العلی الاعلی، سبحانه و تعالی، سبحانذوالملک و الملکوت سبحان ذوالعزه والعظمه والهیبه و والقدره و الکبریاء والجلال و الجمال والجود و الجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملکالخالق الحی الذی لا ینام و لا یموت، سبوح قدوس، ربنا ورب الملائکه والروح بار ۳ (در انتهای رکعت ششم و شانزدهم می گوئی : (اللهم یا حنان و یا منان و یا دیان و یا برهان و یا ذاالفضل والاحسان، ثبت قلوبنا علی الایمان، نرجوا عفوک والغفران، یا محمد، یا ممجد، اشفع لنا یوم الزحام ۳ (بار (زحام یعنی ازدحام مردم در روز قیامت) در انتهای رکعت هشتم و هجدهم می گوئی :االله لا اله الا االله . .. آدم صفی االله االله : لا اله الا االله . .. نوح نجی االله االله :لا اله الا االلهابراهیم خلیل االله االله :لا اله الا االله … اسماعیل ذبیح االله االله : لا اله الا االله … موسی کلیم االله االله : لا اله الا االله … سید نا محمد حبیب االله و خاتم الا نبیاء و المرسلین ۳ (بار و در انتهای رکعت دهم و بیستم تمام آنچه را که در بالا گفتیم را میگوییم : (استغفراالله، سبحان االله، والحمد الله و لااله الا االله،واالله اکبر، ولا حول و لا قوه الا باالله العلی العظیم سبحان القائم الدائم، سبحان الدائم القائم، سبحان العلی الاعلی، سبحانه و تعالی، سبحان ذوالملک و الملکوت سبحان ذوالعزه والعظمه والهیبه والقدره و الکبریاء والجلال و الجمال والجود و الجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک الموجود،سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الخالق الحی الذی لا ینام و لا یموت، سبوح قدوس، ربنا ورب الملائکه والروح االله :لا اله الا االله . .. آدم صفی االله االله : لا اله الا االله . .. نوح نجی االله االله :لا اله الا االله . .. ابراهیم خلیل االله االله :لا اله الا االله . .. اسماعیل ذبیح االله االله : لا اله الا االله . .. موسی کلیم االله: االله لا اله الا االله… سیدنا محمد حبیب االله و خاتم الانبیاء و المرسلین) مرحبا مرحبا مرحبا بک یا شهر رمضان، مرحبا مرحبا مرحبا بک یا شهر رمضان، یا شهر التّسابیح و التّراویح و التهلیل و تلاوهالقرآن، فتحت فیک ابواب الجنان، و ُغلقَت فیک ابواب النیران، و ُسلسلَت فیک اخوان الشیطان ،شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان) یعنی : خوش آمدی ای ماه رمضان خوش آمدی ای رمضان ای شهر تسبیحات و تراویح و تهلیل ( یعنی گفتن لا اله الا االله) و تلاوت قرآن، در تو درب های بهشت گشوده شد، و درب های آتش جهنم بسته شد، و برادران شیطان به زنجیر کشیده شدند ( ماه رمضان که قرآن در آن نازل شد تا هدایتی برای مردم باشد و دلایلی روشن باشد برای هدایت و فرقان ( یعنی تشخیص حق از باطل ) اما از روز پانزدهم رمضان به بعد به جای دعای با لا این دعا را می خوانیم ( : الوداع الوداع الوداع یا شهر رمضان، الوداع، الوداع، الوداع یا شهر رمضان ) … وبعد ادامه دعای بالا را میخوانی .

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً