جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نماز تراویح در طریقت کسنزانی

نماز تراویح در طریقت كسنزانی 20 ركعت است كه در شب های رمضان به جماعت خواندهمی شود. در انتهای ركعت دوم و دوازدهم سه بار می گوئی : (استغفراالله، سبحان االله، والحمد الله ولااله الا االله، واالله اكبر، ولا حول و لا قوة الا باالله العلی العظیم) در انتهای ركعت چهارم و چهاردهم می گوئی : ( سبحان القائم الدائم، سبحان الدائم القائم، سبحان العلی الاعلی، سبحانه و تعالی، سبحانذوالملك و الملكوت سبحان ذوالعزة والعظمة والهیبة و والقدرة و الكبریاء والجلال و الجمال والجود و الجبروت، سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك المقصود، سبحان الملكالخالق الحی الذی لا ینام و لا یموت، سبوح قدوس، ربنا ورب الملائكة والروح بار 3 (در انتهای ركعت ششم و شانزدهم می گوئی : (اللهم یا حنان و یا منان و یا دیان و یا برهان و یا ذاالفضل والاحسان، ثبت قلوبنا علی الایمان، نرجوا عفوك والغفران، یا محمد، یا ممجد، اشفع لنا یوم الزحام 3 (بار (زحام یعنی ازدحام مردم در روز قیامت) در انتهای ركعت هشتم و هجدهم می گوئی :االله لا اله الا االله . .. آدم صفی االله االله : لا اله الا االله . .. نوح نجی االله االله :لا اله الا االلهابراهیم خلیل االله االله :لا اله الا االله … اسماعیل ذبیح االله االله : لا اله الا االله … موسی كلیم االله االله : لا اله الا االله … سید نا محمد حبیب االله و خاتم الا نبیاء و المرسلین 3 (بار و در انتهای ركعت دهم و بیستم تمام آنچه را كه در بالا گفتیم را میگوییم : (استغفراالله، سبحان االله، والحمد الله و لااله الا االله،واالله اكبر، ولا حول و لا قوة الا باالله العلی العظیم سبحان القائم الدائم، سبحان الدائم القائم، سبحان العلی الاعلی، سبحانه و تعالی، سبحان ذوالملك و الملكوت سبحان ذوالعزة والعظمة والهیبة والقدرة و الكبریاء والجلال و الجمال والجود و الجبروت، سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود،سبحان الملك المقصود، سبحان الملك الخالق الحی الذی لا ینام و لا یموت، سبوح قدوس، ربنا ورب الملائكة والروح االله :لا اله الا االله . .. آدم صفی االله االله : لا اله الا االله . .. نوح نجی االله االله :لا اله الا االله . .. ابراهیم خلیل االله االله :لا اله الا االله . .. اسماعیل ذبیح االله االله : لا اله الا االله . .. موسی كلیم االله: االله لا اله الا االله… سیدنا محمد حبیب االله و خاتم الانبیاء و المرسلین) مرحبا مرحبا مرحبا بك یا شهر رمضان، مرحبا مرحبا مرحبا بك یا شهر رمضان، یا شهر التّسابیح و التّراویح و التهلیل و تلاوةالقرآن، فتحت فیك ابواب الجنان، و ُغلقَت فیك ابواب النیران، و ُسلسلَت فیك اخوان الشیطان ،شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان) یعنی : خوش آمدی ای ماه رمضان خوش آمدی ای رمضان ای شهر تسبیحات و تراویح و تهلیل ( یعنی گفتن لا اله الا االله) و تلاوت قرآن، در تو درب های بهشت گشوده شد، و درب های آتش جهنم بسته شد، و برادران شیطان به زنجیر كشیده شدند ( ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شد تا هدایتی برای مردم باشد و دلایلی روشن باشد برای هدایت و فرقان ( یعنی تشخیص حق از باطل ) اما از روز پانزدهم رمضان به بعد به جای دعای با لا این دعا را می خوانیم ( : الوداع الوداع الوداع یا شهر رمضان، الوداع، الوداع، الوداع یا شهر رمضان ) … وبعد ادامه دعای بالا را میخوانی .

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً