معنی غوث در نزد اهل طریق

وارث روحی محمدی مرتبه های زیادی دارد که یکی از آنها مرتبه( غوثیت) است به واسطه این مرتبه و مقام، شیخ کامل طریقت که در نور خدای تعالی فانی شده است میتواند به واسطه خدا بشنود ببیند و عمل کند و به مضمون این حدیث قدسی شریف برسد که می فرماید: بنده ام همواره با نافله ها به من نزدیک می شود تا آنجا که او را دوست خواهم داشت.وقتی که او را دوست بدارم، گوش او می شوم که با آن می شنود ، چشم او می شوم که با آن میبیند و دست او می شوم که با آن عمل و حمله می کند و پایش می شوم که با آن راه می رود اگر از من درخواست کند به او عطا می کنم و اگر از من پناه بجوید پناهش می دهم

کسی که بتواند موضوع این حدیث قدسی شریف شود میتواند به واسطه خدا بداند و عمل کند و به اصطلاح صوفیه محل تجلی دو اسم الهی (علیم و قادر) می گردد، شیخ در آن حالت به واسطه تجلی نور الهی که در اوست می تواند چیزهائی را که بر دیگران پوشیده است – به اذن خدا – بداند و به وسیله آن توانائی که که خدای تعالی به او بخشیده به داد نیازمندان برسد.او به این خاطر غوث نامیده می شود پس غوثیت مرتبه وارث روحی محمدی است که با آن می تواند به محتاج و نیازمند کمک کند و به هرکس که برای به دست آوردن علم و یا کمک و یاری استمداد نماید باوجود دور بودن مسافت، مدد برساند این مرتبه همان است که حدیث شریف ذیل به آن اشاره دارد:

اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا وهو بارض لیس بها انیس فلیقل یا عباد الله اغیثونی یاعبادالله اغیثونی ، فان لله عباد لا نراهم) یعنی اگر یکی از شما چیزی را گم کرد و یا در سرزمینی بود که در آن آشنائی نداشت و کمک خواست باید بگوید ای بندگان خدا به فریادم برسید ، ای بندگان خدا به فریادم برسید ، زیرا خدا بندگانی دارد که ما آنها را نمی بینیم..

 

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً