جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرق میان خلیفه و مرید

در طریقت كسنزانی ما از نظر تصوف ( یعنی موقعیت و مقام در سیر و سلوك) هیچ فرقی میان خلیفه و مرید وجود ندارد آنها هر دو سالك طریقت و جویای رضایت خداوند تعالی و محبت رسول او و مشایخ گرامی (ق ) هستند. تفاوت میان آنها، تنها از نظر فنی و اداری است. خلیفه دراموری مثل رساندن اوامر و رهنمودهای شیخ به مریدان، نایب شیخ است. به كارهای مریدان نظم می بخشد، به آنان خدمت می كند و سرپرستی آنان را جهت اجرای احكام شریعت و طریقت برعهده دارد. منازل و مراتب روحی افراد را در طریقت كسنزانی، بعد از پیامبر خدا( ص ) هیچكس به جز شیخ طریقت نمی داند. پس بین خلیفه و مرید فرقی نیست مگر به واسطه تقوا یعنی هر كس تقوای بیشتری دارد مقام بالاتری نیز دارد .

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً