جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شریعت در اصطلاح کسنزان

شریعت: طریقت پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم است.

شریعت: اوامر و نواهي است و یا قوانين و نظاماتي است که بر حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلم) نازل شده است.

رابطه ميان شریعت و طریقت:

شریعت سخنان پيامبر و طریقت افعال ایشان است. شریعت پایه و طریقت هسته است. شریعت، پوسته‌ی طریقت و طریقت، هسته شریعت است؛ پس شریعت بدون طریقت و طریقت بدون شریعت وجود ندارد.

تاءثير ناقص بودن شریعت بر طریقت

هنگاميکه جزئي از شریعت ناقص شود جزئي از طریقت ناقص ميشود. اگر مرید با بخشي از بخشهای شریعت مخالفت کند با بخشي از بخشهای طریقت مخالفت کرده است. اگر نزد تو نقصي در شریعت ایجاد گردد طریقت تو اساس نداشته و تورا به جائي نمي‌رساند

 

منبع:

-شيخ محمد الكسنزان الحسيني- موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه اهل التصوف والعرفان – ج12

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً