ذکر کسنزانی

 

 

ذکر یعنی تمجید الله سبحانه و تعالی و تکرار اسماء حق با تمرکز تمام و با مواظبت کامل، به قلب و زبان است.

از رسول اکرم نقل است که هر کس بگوید: (لا اله الا الله، وارد بهشت می شود). یعنی هر کس به زبان اقرار و به قلب تصدیق نماید که خدا و معبود و خالق و رقیبی جز الله تبارک و تعالی نیست، به بیان دیگر هر کس ایمان بیاورد و به آنچه در کتاب قرآن از ایمان به خدا و انبیاء الهی و کتب آسمانی و سنت پیغمبر که رحمت عالمیان است، عمل کند و بر هدایت آن بزرگوار و راه استوارش و سیره اهل بیت طاهرش، مستقیم و درست، عاشقانه و فانی درحب الهی و حبیب حق تعالی، محمد سیر کند، تا مرگ او را فرا رسد بدون شک از اهل سعادت و بهشت خواهد بود و در نزد پروردگار جلیل، مقام کریم را حائز خواهد بود.

با توجه به حدیث ذکر شده از پیغمبر حلقه های ذکر رسمی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته بعد از نماز عشاء، تشکیل می شود و مریدان به شکل دایره می ایستند، سپس مسئول حلقه در وسط می ایستد و همه با تمرکز تمام و با ارتباط روحی با شیخ حاضر آماده ذکر می شوند. آنگاه همگی به اشاره مسئول حلقه، ذکرهای آتی را تکرار می کنند و ذکر با اشاره مسئول حلقه تغییر می یابد:

۱ . الله استغفر الله دائم استغفر الله .

۲ . لک الحمد یا قدوس لا اله إلا الله .

۳ . یا الله دائم الله .

۴ . یا دائم الله دائم .

۵ . یا حی أنت الحی لیس الباقی إلا حی .

۶ . یا باقی أنت الباقی لیس الباقی إلا الله .

۷ . یا هادی أنت الهادی لیس الهادی إلا الله .

تلاوت این اذکار محدود به عددی نبوده، اندازه آن بسته به نظر مسئول حلقه است. سپس مسئول حلقه این دعا را می خواند:

(اللهم یا حی یا قیوم, یا بدیع السموات والأرض یا مالک الملک ویا ملک الملوک یا ذا الجلال والإکرام نسألک اللهم یا ربنا ان تحیی قلوبنا وسمعنا وأبصارنا وأرواحنا بنور معرفتک أبداً دائماً باقیاً هادیاً یا الله)

مسئول حلقه این ذکر را به پایان نبرده است که همگی ذکر (الله) را تکرار می کنند، در حالیکه به جهت تجلیل و تعظیم خداوند خم و راست می شوند تا مسئول حلقه به تلاوت اذکار آتی اشاره نماید که عبارتند از:

۸ . یا الله دائم الله .

۹ . یا دائم الله دائم .

۱۰ . الله الله الله هُو هُو, هُو الله هُو(تلفظ کلمه (هو) آخر با صدای بلند است) .

۱۱ . الله , الله , الله هُو هُو , هُو الله. و این بار لفظ جلاله الله با صدای بلند تلفظ می شود.

آنگاه همگی ذکر

 1. ۱۲. یا کریم را با صدای پایین، در حالیکه در پیشگاه خداوند از ذلت و خشوع خم و راست می شوند، تکرار می کنند. سپس مسئول حلقه می گوید:

( یا الله , یا دائم , یا کریم , یا ستار , یا رحمن , یا رحیم , یا الله ) و همگی ذکر

 1. حی الله الله را بعد از هر یک از اسماء الحسنی تکرار می کنند، چون مسئول حلقه به لفظ جلاله (الله) می رسد همگی ذکر (حی الله الله) را پیوسته تکرار می کنند تا مسئول حلقه به تلاوت ذکر دیگری اشاره کند، که آن

۱۴- تلاوت سوره اخلاص سه مرتبه با هم و با صدای بلند است.

آنگاه همگی در آرامش فرو می روند و سکوت بر همه جا حکمفرما می شود. مسئول حلقه در طلب امداد پیش می آید و می گوید:

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 • الحمد لله رب العالمین , حمداً أزلیاً بأبدیته , أبدیاً بأزلیته , سرمداً بإطلاقه , متجلیاً فی مرایا آفاقه , حمد الحامدین ودهر الداهرین مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )

ترجمه: ستایش مخصوص خدائی است که پروردگار جهانیان است، سپاسی که در حالیکه ابدی و بی پایان است ازلی و بی آغاز است، و درحالی‌که بی آغاز است بی پایان است، مطلقا بی آغاز و انجام است، در چشم انداز تمام افقها تجلی می کند، سپاس همه سپاس گذاران، زمان همه زمانمندان.

 

 • وصلوات الله وملائکته وحمله عرشه وجمیع خلقه من أرضه وسمائه على سیدنا ونبینا أصل الوجود وعین الشاهد والمشهود , وأول الأوائل وأدل الدلائل , ومبدأ الأنوار الأزلی ومنتها العروج الکمالی , غایه الغایات بالنشآت , أب الأکوان بفاعلیته , وأم الامکان بقابلیته , المثل الأعلى الإلهی , هیولی العوالم الغیر متناهی , روح الأرواح ونور الأشباح , فالق صباح الغیب ورافع ظلمه الریب محتد التسعه والتسعین , رحمه للعالمین سیدنا فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود , المبرقع بالعماء , حبیب الله محمد المصطفى مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )

ترجمه: درود خداوند و فرشتگان بر بردوش کشندگان عرش او و تمام آفریدگاتش در زمین و آسمانش بر سرور و پیامبر ماکه، ریشه هستی است، چشم بیننده و دیده شنونده (در قیامت) است. نخستین نخستینها، راهنماترین راهنمایان، سرانجام تمام عروجهای بسمت کمال، هدف نهائی تمام هدفها، عینیت یافته در مراحل تکامل، پدر پدیده های هستی با فاعلیت و مادر همه ممکنها با پذیرندگی خویش، برترین نمونه و الگوی الهی، ماده بی صورت تمامی جهان های بی انتها، روح تمامی روح ها، نور تمام ذات ها گشاینده با مدادهای ناپیدا، از میان برنده تاریکی شک و تردید. در بر گیرنده نور و نه اسم خداوند. رحمت خداوند برای همه جهانیان، سرور ما در عالم هستی، دارنده پرچم ستایش و جایگاه ستایش شده پروردگار، آنکس که چشمها از دیدنش نابینا و ناتوان است.

 • وعلى سر الأسرار ومشرق الأنوار , المهندس فی الغیوب اللاهوتیه , أنموذج الواقع , وشخص الإطلاق , المنطبع فی مرایا الأنفس والآفاق , سر الأنبیاء والمرسلین , وسید الأوصیاء والصدیقین , الصوره اللاهیه , ماده العلوم الغیر المتناهیه , الظاهر البرهان , الباطن بالقدر والشأن , بسمله کتاب الموجود , حقیقه النقطه البائیه , المتحقق بالمراتب الإنسانیه , حیدر آجام الإبداع الکرار فی معارک الاختراع , السر الجلی والنجم الثاقب , إمام الأئمه , علی ابن أبی طالب (علیه الصلاه والسلام) مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )

ترجمه: راز همه رازها، محل تابیدن نورها، آشنا با جهانهای ناپیدای لاهوتی (بالاترین عالم از عالم های ناسوت، ملکوت، جبروت، لاهوت). الگوی واقعی، مطلق تشخص یافته. مهر خورده بر چشم انداز دلها و افقها. راز پیامبران و فرستادگان خدا، سرور وصیت شدگان و راستگویان، صورت خدائی، موضوع دانشهای بی انتها و مرز، آنکه دلیل و برهانش آشکار و قدرت و شأنش نهان است بسم الله الرحمن الرحیم کتاب هستی است. حقیقت نقطه بای بسم الله الرحمن الرحیم دست یافته به تمام رتبه های انسانی شیر بیشه آفرینش. آنکه در میدانهای مبارزه و پیکار بسیار حمله ور می شد، راز آشکار، ستاره شب شکاف، پیشوای پیشوایان.

سپس مسئول حلقه در قلب خود می گوید: از امام علی( ) مدد از طریق جناهین اهل بیت(ع) و مشایخ بزرگوار:

 • مدد یا سیدی وسندی ومرشدی وتاج رأسی ونور عینی القطب الربانی والهیکل الصمدانی والقندیل النورانی والسر السبحانی جامع الأسرار والمعانی شیخ الإنس والجان محیی السنه والدین باز الله الأشهب أبا صالح حضره السید الشیخ عبد القادر الکیلانی مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )

 

 • مدد یا سیدی وسندی ومرشدی وتاج رأسی ونور عینی العارف بالله حق العرفان وخادم القرآن من نسلِ عدنان صاحب مراتب الکمال حضره السید الغوث إسماعیل الولیانی مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )

 

 • مدد یا سیدی وسندی ومرشدی وتاج رأسی ونور عینی جامع الأسرار والمعانی شیخ الإنس والجان ومرشد الزمان منبع العلم والعرفان حضره السید الغوث عبد الکریم الشاه الکسنزان مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )

 

 • مدد یا سیدی وسندی ومرشدی وتاج رأسی ونور عینی شیخ الکسنـزان شیخ الأصاغر والأکابر فی دین الله مهاجر حضره السید الشیخ الغوث عبد القادر الکسنـزان مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )

 

 • مدد یا سیدی وسندی ومرشدی وتاج رأسی ونور عینی شیخ الکسنـزان غوث الثقلین مربی المریدین وقدوه السالکین حضره السید الشیخ الغوث السلطان حسین الکسنـزان مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )
 • مدد یا سیدی وسندی ومرشدی وتاج رأسی ونور عینی العارف بالله حق العرفان صاحب مراتب الکمال حضره السید الشیخ الغوث عبد الکریم الکسنـزان مدد. ( و ذاکران با صدای بلند می گویند: مدد )

 

سپس مسئول حلقه از استاد حاضر طریقت مدد می طلبد، و دعای زیر را می خواند:

 

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم

اللّهم صلِّ على سّیدنا محمدٍ ﭐلوصفِ وﭐلوحیِ وﭐلرّسالهِ وﭐلحکمهِ وعلى آله وصحبهِ وسلِّم تسلیماً

اللّهُمَ إنی أسألُکَ إیماناَ یَصلَحُ للعَرْضِ عَلَیک، وإیقاناً نَقِفُ بهِ فی القیامهِ بینَ یدَیک، وعِلماً نَفْقَهُ بهِ أوامِرَکَ ونَواهیک، وفَهْماً نعلَمُ بهِ کَیفَ نُناجیک، واجعلْنا فی الدُّنیا والآخرهِ مِنْ أهلِ وِلایَتِک، وامْلأ قلوبَنا بنورِ مَعرفَتِک، وکَحِّلْ عُیونَ عُقولِنا بإثْمِدِ هِدایتِک، واحرُسْ أقدامَ أفکارِنا منْ مَزالقِ مَواطئِ الشُّبَهات، وامنَعْ طُیورَ أنفُسِنا منَ الوُقوعِ فی شَبَکهِ مُوبِقاتِ الشُّبُهات، وأعِنّا فی إقامهِ الصَّلاهِ على تَرْکِ الشَّهوات، وامْحُ سُطورَ سَیِّئاتِنا منْ جَرائدِ أعْمالِنا بأیدی الحَسَنات، وکُنْ لَنا حَیثُ یَنقَطِعُ الرَّجاءَ مِنّا إذا أعْرَضَ أهلُ الوُجودِ بوُجوهِهِمْ عَنّا حتى نُحْصَنَ فی ظُلَمِ اللُّحود، راهنینَ أفعالَنا إلى الیومِ المَشْهود، وأجِرْ عبدَکَ الضَعیفِ على ما ألِفَ منَ العَظَمَهِ والزَّلَل، ووفِّقْنی لِصالِحِ القَولِ والعَمَل، واجْرِ على لِسانی ما یَنْتَفِعُ بهِ السّامِع، وتَذْرِفُ لهُ المَدامِع ، ویَلینُ لَهُ القلبُ الخاشِع، واغفِرْ لی ولأهلی وأولادی والحاضرین، آمین، والحمدُ للهِ ربِّ العالمین .

اللهم جودُکَ دَلَّنی عَلَیک، وإحسانُکَ قرَّبَنی إلیک، أشکو إلیکَ ما لا یَخْفى علیک، وأسألُکَ ما لا یَعْسِرُ علیک، إذْ عِلْمُکَ بحالی یُغْنی عنْ سُؤالی، یا مُفَرِّجَ عنْ کُلِّ مَکروبٍ کَرْبَهُ ومُنَجّیه، یا مَنْ لیسَ بِغائِبٍ فأنْتَظِرُهُ، ولا بنائِمٍ فأوقِظُهُ، ولا بغافلٍ فأنَبِّهُهُ، ولا بِعاجزٍ فأُمْهِلُهُ، إلهی حَسناتی معَ فَقْری إلیها لوَهَبْتُها لکَ وأنا عَبْدُک، فکیفَ لا تَهبُ لی سَیِّئاتی معَ غِناکَ عنْها وأنتَ رَبِّی، إلهی أمَرْتَنا أنْ لا نَرُدَّ المَساکینَ عنْ أبوابِنا و نَحنُ مَساکینُکَ فَلا تَرُدُنا عنْ بابِکَ یا کَریم، وأمَرْتَنا أنْ نَتصدَّقَ على فقرائِنا ونحنُ فقراؤُکَ فتَصدَّقْ علَینا، وأمَرْتَنا أنْ نَعتِقَ مَنْ شابَ فی مُلْکِنا وقدْ شِبْنا فی مُلْکِکْ فأعْتِقْنا عنِ النّارِ یا رَحیم، وأمَرْتَنا أنْ نَعفوَ عَمَّنْ ظلَمَنا و قدْ ظلَمْنا أنْفُسَنا فاعفُ عنّا برَحمَتِکَ یا أرحمَ الرّاحمین .

اللهُمَّ إنا نَعوذُ بوَصْلِکَ مِنْ صَدِّک، وبِقُرْبِکَ مِنْ طَرْدِک، فاجْعَلْنا مِنْ أهلِ طاعَتِکَ ورِفْدِک، وأهِّلْنا لِشُکْرِکَ وحَمْدِک، وصلی الله على سیّدِنا محمدٍ وعلى آلهِ الطیبینَ وصحبهِ الکرامِ البَررَهِ أجمعین وسلَّمَ تَسلیماً کثیراً إلى یومِ الدین

خدایا من از تو ایمانی می خواهم که شایسته عرضه کردن در درگاهت باشد و یقینی که با آن در روز قیامت در حضورت بایستم و علمی که با آن اوامر و نواهی تو را بفهمم و درکی که با آن با تو مناجات کنم. خدایا ما را در دنیا و آخرت از اهل ولایتت قرار بده و دل های ما را از نور معرفتت پر کن و چشمان عقل و خرد ما را با سرمه هدایتت آراسته کن و گام های ما را از لغزیدن در پرتگاه های شبهات محافظت نما و پرندگان نَفس و روح ما را از افتادن به هلاکتگاه دام شبهات بازدار و ما را در اقامه نماز برای ترک شَهوات یاری نما و کارهای زشت ما را به دست کارهای خوبمان از نامه اعمالمان پاک کن.

خدایا با ما باش وقتی که امیدها از ما قطع می شود و هنگامی که اهل دنیا از ما روی برمی گرداند، تا در تاریکی قبرها ایمن باشیم، در حالی که اعمال ما تا روز جزا در گرو تو قرار می گیرد. خداوندا، بنده ضعیف خود را در برابر گناهان بزرگ و کوچکی که به آن خو کرده پناه بخش و بر گفتار و کردار شایسته توفیق بده و بر زبانم سخنی جاری ساز که شنونده از آن سود برد و چشم ها از آن گریان شود و قلب های خاشع با آن نرم گردد، و مرا و خانواده و فرزندانم و حاضران را ببخش و بیامرز، آمین والحمدلله رب العالمین.

خدایا بخشندگی تو مرا به سویت می کشاند و احسانت مرا به تو نزدیک می سازد ؛ من از چیزی در نزد تو گلایه می کنم که بر تو پوشیده نیست و از تو چیزی می خواهم که برایت مشکل نیست و آن هم در حالی که آگاهی تو از حال من مرا از درخواست کردن بی نیاز می سازد.

ای کسی که از گرفتاران سختی، رنج و اندوه را برمی داری و نجاتشان می بخشی ؛ ای کسی که غایب نیست تا منتظرش باشم ؛ در خواب نیست تا بیدارش کنم ؛ غافل نیست تا هشیارش کنم و ناتوان نیست تا مهلتش بخشم.

خدایا من اعمال نیکم را با آنکه به آن نیازمندم به تو می بخشم ، درحالی که بنده تو هستم پس تو چگونه کارهای بدم را با آنکه از آن بی نیازی به من نمی بخشی در حالی که پروردگار صاحب اختیار منی؟

خدایا تو به ما دستور دادی که مساکین و نیازمندان را از درگاه خویش نرانیم و اکنون ما نیازمندان درگاه توأیم پس ما را از درب خویش مران. به ما دستور دادی که به فقیرانمان صدقه دهیم و حال ما فقیران توأیم پس به ما صدقه ببخش ؛ و به ما دستور دادی تا کسانی را که زیر فرمان ما بودند و پیر شدند آزاد کنیم و حال این مائیم که در زیر فرمان تو پیر شدیم، پس ای مهربان، ما را از آتش آزاد کن. و به ما دستور دادی تا هر کس را که به ما ستم کرده عفو کنیم و ما به خود ستم کرده ایم پس ای ارحم الراحمین از ما درگذر .

خدایا ما از دوری تو به وصلت، و از طرد تو به قُرب تو پناه می بریم پس ما را از اهل طاعت و ضیافت خویش قرار ده و ما را شایسته شکر و ثنای خویش ساز و درود فرست بر محمد و خاندان پاکش و یاران نیکویش و سلام کن بر آنان سلامی فراوان تا روز قیامت.

 

آنگاه مسئول حلقه می گوید: کلکم عونٌ وغوثٌ ومدد. سپس به نوازنده طبل می گوید با حرکتی میان سرعت و کند بزند و همگی با یک صدا ذکر (حی الله الله) را با صدای بلند و حرکت سر به راست و چپ تکرار کنند، تا زمانیکه مسئول حلقه بیان ذکر دیگری را اعلام کند که آن (حی الله … حی الله) با الله به صورت پنهان است. این ذکر غوث اعظم سید شیخ عبدالقادر گیلانی( ) است و حرکت آن شبیه حرکت ذکر اول با انحنای ساده به جلو است. آنگاه به ذکر دیگری می پردازند که آن (حی، حی، حی الله… حی، حی، حی الله) با صدای بلند می باشد. بدین صورت، حی اول در سمت راست به زمین و حی دوم در سمت راست به آسمان و حی سوم در سمت چپ به قلب (منطقه اسرار) و الله با صدای کشیده، در سمت چپ به آسمان. روش دیگر ادای این ذکر به این ترتیب است: حی اول به چپ، حی وم به راست و حی الله به چپ. همگی این ذکر را پیوسته تکرار می کنند تا به ذکر (دائم دائم) منتقل شوند. صدای این ذکر چون برش چوب با اره شنیده می شود. در این ذکر ضربان طبل سرعت می یابد و حرکت این ذکر به راست و چپ می باشد، تا مسئول حلقه به تکرار ذکر (حی، حی، حی الله) اشاره کند که صدای طبل، کند می شود آنگاه به ذکر (دائم دائم) می پردازند بعد از آن مسئول حلقه اشاره به نشستن ذاکران با تکرار این ذکر می کند. بعد از آن ذکر خاتمه یافته، اشاره به توقف ضرب می شود و همگی ذکر (یا الله یا حی یا قیوم) را پنجاه بار تکرار می کنند، سپس فاتحه خوانده می شود.

سپس مسئول حلقه می گوید: علی جد الحسن و الحسین سیدنا و نبینا محمدٍ الصلوات و حضار می گویند:

اللهم صل وسلم و زد و بارک على النبی محمد وال محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا محمد

مجددا مسئول حلقه می گوید: على صاحب الأیات و المعجزات سیدنا و نبینا محمدٍ الصلوات و حضار می گویند:

اللهُمَّ صلِ عَلی سَیدنا محمدٍ الوصفِ وَالوحیِ وَالرِسالهِ وَالحِکمه وَعلی آلهِ وَصَحبهِ وَسَلِّم تَسلیما

 

در این قسمت افراد در حالت نشسته برروی زمین باقی می مانند و مداحی و قصیده خوانی شروع می شود.

در اجرای مداحی باید سلسله مراتب رعایت شود و از مدح حضرت رسول اعظم صلی الله تعالی علیه و سلم آغاز شود و بعد از آن مدح اهل بیت رسول الله علیه الصلاه و السلام و سپس مدح سلسله مشایخ طریقت کسنزانی ( ) انجام گیرد و در پایان ، مداحی با قصیده (یا مصطفی یا مصطفی) خاتمه می یابد. در طول مداحی افراد به حالت نشسته باقی می مانند ولی در هنگام (یا مصطفی یا مصطفی) افراد می ایستند و دست خود را به صورت دعا در جلو خود می گیرند و سپس در حالت ایستاده باقی می مانند و دعای آخر ذکر به شرح زیر قرائت می شود و ذاکرین آمین می گویند:

 

دعای آخر ذکر:

 

بِسم اللّه الرَحمن الرَحیم

اللهُمَّ صلِ عَلی سَیدنا محمدٍ الوصفِ وَالوحیِ وَالرِسالهِ وَالحِکمه وَعلی آلهِ وَصَحبهِ وَسَلِّم تَسلیما

اللهُمَّ بِسَبَبِ الصَلاهِ اِجعَلنا بِالصَلاهِ عَلی نَبیِّکَ مِنَ الفائِزین، وَبِسُنَّتهِ وَطاعَتِهِ مِنَ التابِعینَ العاملین، وَتَحتَ لِوائِهِ مِنَ المَحشورین، وَلا تَحُل بَینَنا وَبَینَهُ یَومَ القِیامَهِ حَتّی تُدخِلَنا مُدخِلَه، وَتورِدَنا حَوضَه، وَاِجعَلنا مِن رُفَقائِهِ یارَبِّ العالمین .

اللهُمَّ اُنصُر شَیخِنا، وَانصُر أَولادَ شَیخِنا یاالله ، اللهُمَّ وَاحفُظ شَیخِنا، وَزِدهُ نوراً علی نور، وَ کَمالاً عَلی کَمال، وَ مَدداً عَلی مَدَد، وَسَخِّر لَهُ ما سَخَّرتَ لِداودَ وَ سُلیمانَ وَ ذِی القَرنَین، وَمَکِّن لَهُ ما مَکَّنتَ لأَنبِیائِکَ وَاَولیائِکَ الصالحین، بِرَحمَتِکَ یا أَرحَمَ الراحِمین .

وَلا تَرُدُنا بعد الدُعاءِ خائِبین، وَلا مِنَ الأَجرِ مَحرومین، وَلا مِن رحمَتِکَ آیِسین، الهی تَفَضَّل عَلینا بِالقَبول وَالإِجابَه، وَارزُقنا صِدقَ التَوبهِ وَحُسنَ الإِنابَه، وَاجعَلنا مِمَّن رَجَعَ اِلَیکَ فأَکرَمتَ مَآبَه، سُبحانَ رَبِّکَ رَبِ العِزَّهِ عمَا یَصِفون، وَ سَلامٌ عَلَی المُرسَلین ، وَالحمَدُ ِللهِ رَبِ العالمین .

اِلی حَضرهِ النَبیُ محُمدٍ (صلی الله تعالی علیه وسلم)، وَآلهِ الأَطهار، وَصَحابَتِه الأَبرار، وَ أَرواحِ التابِعین، و تابِعیهُم، وَتابعِ التابِعین بإِحسانِ إِلی یَومِ الدین، خاصَّهُ إِلی أَرواحِ مَشایخِنا الکِرام بِسِلسِلَتی ( الطَریقهِ المُبارَکَه وَالنَسَبِ الشَریف ) لمَاّ شَیخَ طَریقَتِنا العَلیهِ القادِریهِ الکَسنَزانیه ، وصولاً إِلی شَیخِنا الحاضِر، حَضره السَید الشَیخ الغوث محمدالمحمد الکَسنزان الحسینی قَدَّس اللهُ سرّه .

اللهُمَّ اِرحمَنا بِجاهِهِم بِحَقِ القرآن، وَ بِحَقِ سَیِدِنا محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) هَدیَه مِنا إِلَیهِم. (الفاتحهُ مَعَ الصَلوات)

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

درود و سلام خداوند بر سرورمان محمد که صاحب وصف بی مثال الهی و وحی الهی و رسالت الهی و حکمت الهی و بر خاندان و یارانش تسلیم خداوند باد

خدایا به خاطر صلوات ، ما را با صلوات بر پیامبرت از کامروایان و از پیروان و عمل کنندگان به طاعت او قرار ده و در زیر پرچم او گرد آور و در بین ما و او در روز قیامت جدایی مینداز تا ما را به همان جا داخل کنی که او را داخل می‌سازی و ما را بر حوض او فرود آور و ما را از رفیقان او ساز ای پروردگار جهانیان.

خدایا شیخ ما و فرزندان شیخ ما را یاری کن ، خدایا شیخ ما را حفظ کرده ، همواره نوری بر نورش ، کمالی بر کمالش و مددی بر مددش بیفزای و آنچه را که به تسخیر داوود و ذوالقرنین درآوردی به تسخیر او درآور و به او قدرت و مکنتی عطا کن که به پیامبران و صالحانت داده‌ای ای مهربان‌ترین مهربانان.

خدایا ما را پس از این دعا نومید بازنگردان و از پاداش محروم مساز و از رحمت خویش نومید نگردان. خدایا با قبول و اجابت دعایمان به ما تفضل و بخشش کن و توبه و انابه راستین به ما روزی کن و ما را از کسانی قرار ده که به سوی تو بازگشته‌اند و تو بازگشت آن‌ها را گرامی داشته‌ای. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. هدیه به حضرت نبی محمد (صلی الله تعالی علیه و سلم) و خاندان پاک و یاران نیکویش و ارواح تابعین و پیروانشان و کسانی که با احسان و نیکوکاری تا قیامت از تابعین پیروی می‌کنند به خصوص به ارواح پیران گرامی ما ، دو سلسله طریقت مبارک و نسب شریف ، مشایخ طریقت علیه قادریه ما و برسد به شیخ حاضر ما حضرت شیخ محمد المحمد کسنزان حسینی . خدایا به حق جاه و مقام آن‌ها به ما رحم کن ، به حق قرآن و به حق سرور ما محمد (صلی الله تعالی علیه و سلم) ، هدیه از طرف ما به آن‌ها. (الفاتحه مع الصلوات)

 

حرکت در ذکر کسنزانی واجب است، چرا که خداوند می فرماید: (آیا نمی نگرند به آنچه خداوند آفریده است، سایه هاشان چپ و راست می گردد و در کمال خضوع خدا را سجده می کنند)(نحل۴۸).

عبدالله اصفهانی به سند خود از امام علی( ) نقل می کند که او متقیان را وصف نمود و فرمود: (وقتی خدا را یاد می کنند چون درخت که در روز پر باد کشیده می شود، کشیده می شوند و اشکهایشان می ریزد).

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً