انحصار طریقت در خانواده کسنزان

هنگامی که شیخ عبدالکریم کسنزان بر سجاده شیخیت طریقت قادریه نشست و اسم طریقت با آن راز و سری قرین شد که او با خداوند داشت (الکسنزان) و طریقت علیه قادریه کسنزانیه اختصاراً ( کسنزانیه) نامیده شد. از ایشان روایت شده که فرمود : ( من از خدای تعالی پیمانی استوار گرفتم تا سر این طریقت از این خانواده خارج نشده و شیخیت این طریقت از آن خارج نگردد و این حکم خدای تعالی است خداوند فرموده است : ( وما کَانَ لمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُظأَمرًا أَن یکُونَ لَهمالْخیرَهُ منْ أَمرِهمومن یعصِ اللَّه ورسولَهفَقَدضَلَّ ضَلَالًا مبِینًا احزاب –۳۶)

هنگامی که خدا و رسولش امری را فرمان می دهند هیچ مرد و زن مؤمنی نمی تواند در مقابل دستوراتشان حق اختیار داشته باشد و هر کس که از خدا و رسولش نافرمانی کند گمراه شده است گمراهی آشکار.

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً