جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انحصار طریقت در خانواده كسنزان

هنگامی كه شیخ عبدالكریم كسنزان بر سجاده شیخیت طریقت قادریه نشست و اسم طریقت با آن راز و سری قرین شد كه او با خداوند داشت (الكسنزان) و طریقت علیه قادریه كسنزانیه اختصاراً ( كسنزانیه) نامیده شد. از ایشان روایت شده كه فرمود : ( من از خدای تعالی پیمانی استوار گرفتم تا سر این طریقت از این خانواده خارج نشده و شیخیت این طریقت از آن خارج نگردد و این حكم خدای تعالی است خداوند فرموده است : ( وما كَانَ لمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُظأَمرًا أَن یكُونَ لَهمالْخیرَةُ منْ أَمرِهمومن یعصِ اللَّه ورسولَهفَقَدضَلَّ ضَلَالًا مبِینًا احزاب –36)

هنگامی كه خدا و رسولش امری را فرمان می دهند هیچ مرد و زن مؤمنی نمی تواند در مقابل دستوراتشان حق اختیار داشته باشد و هر كس كه از خدا و رسولش نافرمانی كند گمراه شده است گمراهی آشكار.

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً