اعطای عهد بیعت

سوال : بیعت بر دو نوع است ، بیعت بر اسلام و بیعت بر طریقت ؛ شما کدام نوع از این بیعت ها را اعطا می کنید ؟ و دیگر آن که شما چرا به عوام بیعت می دهید ؟زیرا در نتیجه این کار آنان از کشیدن بار بیعت عاجز مانده و در نتیجه ء عهد شکنی مستحق عذاب میشوند

پاسخ : همانا بیعت کسنزانی که توسط خلفائی که از سوی پیر طریقت اجزه دارند به مردم اعطا می شود ، بیعت بر طریقت است و نه بیعت بر اسلام و اما در مورد این سخن شما که بیعت، اختصاص به قشر خاصی دارد ، نه به عامه مردم ؛ باید بگوییم این سخن تنها در مواردی صادق است که سالکان علاقمند، با عزمی راسخ خواهان تقویت و ترقی سطح و درجه روحی خود باشند .اما از جهت دیگر باید گفت ، در طریقت انواری از رحمت الهی وجود دارد که شامل همهء مردم شده و منافعی معنوی در آن هست که از طریق تربیت و آداب سلوک به دست می آید و تمام انسانها می توانند به اندازه استعداد و تلاششان از آن بهره مند شوند .حتی گاه بعضی از کسانی که تو آنان را عوام خطاب کردی به محض اخذ بیعت کسنزانی دستخوش یک دگرگونی درونی و اخلاقی شده ویک نظارت و کنترل درونی را در خود احساس می کنند از این رواست که حضرت شیخ محمد کسنزان این بیعت را لمس یا تماس روحی نامیده است .به عقیده ایشان این بیعت دری از درهای رحمت الهی است که به روی تمام علاقمندان گشوده است .

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً